Harmonogram kursów i lekcji w szkole językowej Lektor

Rozkład zajęć  w szkole językowej Lektor ustalamy na początku każdego roku szkolnego a dni wolne od nauki i przerwy świąteczne są identyczne z dniami wolnymi w szkołach publicznych. Rok szkolny 2023/2024  rozpoczyna się 4 września 2023 i kończy się 21 czerwca 2024.

Dni wolne od nauki szkolnej

Przewidujemy przerwę w nauce w okresie świąt Bożego Narodzenia od 23 grudnia 2023 do 1 stycznia 2024, w czasie ferii zimowych, od 29 stycznia 2024 do 11 lutego 2024  oraz podczas wiosennej przerwy świątecznej od 28 marca 2024 do 2 kwietnia 2024. Dniami wolnymi od nauki w naszej szkole są również 1 listopad 2023 oraz 1, 3 i 30 maj 2024.

Jak monitorujemy postępy?

Programy oraz postępy w nauce na kursach i lekcjach monitorujemy na bieżąco. Dwukrotnie w ciągu roku szkolnego odbywają się spotkania z nauczycielami. Ponadto nauczyciele na bieżąco udzielają informacji o postępach ucznia. Każdy uczeń uczęszczający do szkoły językowej Lektor, po zakończonym roku nauki, otrzymuje świadectwo ukończenia kursu.

Kiedy odbywają się kursy i lekcje?

Kursy i lekcje odbywają się w godzinach popołudniowych od poniedziałku do piątku. Dla grup kontynuujących naukę w nowym roku szkolnym zachowujemy, w miarę możliwości, dotychczasowe dni i terminy zajęć.

 Zapisy ciągłe