Harmonogram nauki i rozkład zajęć w szkole językowej Lektor jest ustalany na początku każdego roku szkolnego a dni wolne od nauki i przerwy świateczne są identyczne z dniami wolnymi w szkołach publicznych. Rok szkolny 2023/2024  rozpoczyna się 4 września 2023 i kończy się 21 czerwca 2024.

Przewidujemy przerwę w nauce w okresie świąt Bożego Narodzenia od 23 grudnia 2023 do 1 stycznia 2024, w czasie ferii zimowych, od 29 stycznia 2024 do 11 lutego 2024  oraz podczas wiosennej przerwy świątecznej od 28 marca 2024 do 2 kwietnia 2024.

Dniami wolnymi od nauki w naszej szkole są również 1 listopad 2023 oraz 1, 3 i 30 maj 2024.

Programy oraz postępy w nauce na kursach i lekcjach są na bieżąco monitorowane. Dwukrotnie w ciągu roku szkolnego odbywają się spotkania z nauczycielami. Ponadto nauczyciele na bieżąco udzielają informacji o postępach ucznia.

Materiał językowy poszerzany jest o dodatkowe ćwiczenia a kursy i lekcje wzbogacane są przez autorskie materiały nauczycieli, filmy, materiały video. Każdy uczeń uczęszczający do szkoły językowej Lektor, po zakończonym roku nauki, otrzymuje świadectwo ukończenia kursu.

Szczegółowy rozkład zajęć jest ustalany na początku roku szkolnego. Kursy i lekcje odbywają się w godzinach popołudniowych od poniedziałku do piątku. Dla grup kontynuujących naukę zostaną w miarę możliwości zachowane dni i terminy z ubiegłego roku.

                                                                                                                                Zapisy ciągłe