C1  Advanced (CAE)

C1 Advanced lub CAE to jeden z najpopularniejszych certyfikatów z języka angielskiego na poziomie zaawansowanym, C1 według poziomów Rady Europy. Składa się z czterech części: Reading, Use of English, Writing i Listening zdawanych jednego dnia. Część ustna zdawana jest w tym samym lub innym dniu. Szkoła językowa Lektor posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu do egzaminu Advanced.

Czym jest egzamin C1 Advanced?

  • C1 Advanced to uznawany na całym świecie certyfikat z języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.
  • Advanced należy do grupy egzaminów uznawanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego.
  • Jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej.
  • Pozwala zaliczyć zajęcia z języka angielskiego na studiach w Polsce, otrzymać zwolnienie z egzaminów końcowych z języka angielskiego oraz brać udział w programach wymiany międzyuczelnianej
  • Egzamin jest uznawany przez MEN jako udokument potwierdzający kwalifikacje językowe przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
  • Uznawany przez MEN jako potwierdzenie kwalifikacji językowych nauczycieli. W połączeniu z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym pozwala na pracę w charakterze nauczyciela języka angielskiego w szkołach podstawowych i średnich.
  • Szeroko uznawany w handlu i przemyśle na całym świecie.
  • Egzamin spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele anglojęzycznych uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów.
  • Jest ważny bezterminowo.