Jak uczymy

Szkoła językowa Lektor w Krośnie może pochwalić się wprowadzeniem wielu ulepszeń, dzięki którym nauka u nas jest ciekawsza i jeszcze bardziej efektywna. Miało to również wpływ na przyznanie nam akredytacji przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Jednak nie poprzestajemy w staraniach, stale pracujemy nad podnoszeniem poziomu nauczania.

Lekcje tematyczne

Dobrym przykładem są tutaj lekcje tematyczne. Są to zajęcia spoza programu podręcznika, ukierunkowane na konkretny temat. Tematy zajęć zgłaszają uczniowie i wybierają najciekawszy. Prowadzący mają mnóstwo dodatkowych materiałów które dzięki lekcjom tematycznym mogą w pełni wykorzystać. I tak na przykład – dzieci bawią się w sklep, ćwicząc przy tym słownictwo i wyrażenia jakie towarzyszą zakupom. Młodzież poznaje kulturę Australii.

Czytanie i słuchanie 

Warto wspomnieć również o nieco innym zastosowaniu literatury. Szkoła językowa Lektor dysponuje biblioteczką wyposażoną w pozycje w wersji oryginalnej jak i w wersji uproszczonej ( poziomy 1-6.) Biblioteczka dostępna jest zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Nauka angielskiego jest znacznie skuteczniejsza dzięki jednoczesnemu czytaniu i słuchaniu.

Konwersacje

Nie sposób zapomnieć również o konwersacjach, z których korzystają grupy młodzieżowe oraz dorośli. Jest to okazja, aby porozmawiać na aktualne tematy po angielsku i ćwiczyć poprawność wymowy. Nasi nauczyciele potrafią włączyć do dyskusji największych milczków, pomogą pokonać barierę językową.